โต๊ะกลม Round Table

โต๊ะกลม เป็นโต๊ะที่นิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากสามารถนั่งได้ทุกมุม ไม่จำกัดระยะห่าง และรองรับจำนวนคนได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับขนาดของเก้าอี้ที่ใช้กับโต๊ะด้วย

ขนาดที่แนะนำ 2 ที่นั่ง 70 เซนติเมตร 3 ที่นั่ง 80 เซนติเมตร 4 ที่นั่ง 90 เซนติเมตร 5 ที่นั่ง 100 เซนติเมตร

โต๊ะสี่เหลี่ยมจตุรัส Square Table

โต๊ะสี่เหลี่ยมจตุรัส เป็นโต๊ะที่สามารถช่วยประหยัดพื้นที่ได้ โดยการวางโต๊ะเข้าผนัง หรือชิดมุมห้อง และยังสามารถนำมาต่อเป็นโต๊ะยาวเพื่อเพิ่มที่นั่งได้อีกด้วย

ขนาดที่แนะนำ 2 ที่นั่ง 70 เซนติเมตร 4 ที่นั่ง 90 เซนติเมตร 8 ที่นั่ง 150 เซนติเมตร

Rectangle Table โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า

โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นโต๊ะที่มีขนาดยาว ช่วยเน้นภาพลักษณ์ความเป็นทางการ แต่ก็สามารถวางชิดผนังและเข้ามุมเพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ได้เหมือนกัน

ขนาดที่แนะนำ 2 ที่นั่ง 60×70 เซนติเมตร 4 ที่นั่ง 60×120 เซนติเมตร 6 ที่นั่ง 60×160 เซนติเมตร 8 ที่นั่ง 60×250 เซนติเมตร

ปิด รถเข็นของฉัน
ปิด สินค้าที่อยากได้
Recently Viewed Close
ปิด
หมวดหมู่