LILAC

สีม่วงไลแลคในงานออกแบบ เป็นสีที่มาจากธรรมชาติอย่างดอกไลแลค แสดงถึงความหลงใหล ไร้เดียงสา และยังหมายถึงรักแรกได้อีกด้วย

WHITE

สีขาวในงานออกแบบ เป็นสีที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ และความเรียบง่าย ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และยังเป็นสีของสัญลักษณ์ความดีได้อีกด้วย

SHOP NOW FOR LILAC AND WHITE ITEMS

ปิด รถเข็นของฉัน
ปิด สินค้าที่อยากได้
Recently Viewed Close
ปิด
หมวดหมู่